AIO SHARDS là các shards free cho script Hanbot. Các bạn có thể sử dụng nó miễn phí.

WEB để check DATABASE tướng: XEM TẠI ĐÂY


(AlexisKey, JUST_AIO_LeeSin, JUST_VIP_DATA, SA)-> Tải về Copy vào thư mục đầu của MoonClub và thư mục league of legends của HanBot

Sau khi tải về các bạn giải nén và Copy đè vào thư mục (ổ đĩa chứa TOOL)\Hanbot\league of legends\shards
đối với MoonClub thì thư mục (ổ đĩa chứa TOOL)\Moon Club\thư mục đầu\shards
Sau khi Copy xong thì tiến hành vào game và bật AIO hỗ trợ ngon cho tướng của mình thôi.
Có một vài AIO free mặc định trong thư mục nên mình không để trên đây