Saves là File cài đặt sẵn các chức năng TOOL HANBOTMoonClub cho các tướng. Tải về GIẢ NÉN và copy vào thư mục “saves” trong thư mục tool


  • Evade3.0
  • Đã ngừng né tránh một số kỹ năng vô dụng
  • Điều chỉnh mức độ nguy hiểm né tránh khi chiến đấu
  • Mất mạng sau khi né một số kỹ năng.
  • Dừng né tránh các kỹ năng nguy hiểm thấp sau khi nhấn phím cách.
  • Vô hiệu hóa né tránh một số kỹ năng
  • Đây là phiên bản cấu hình đầu tiên, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và cải thiện, cảm ơn bạn!
  • Bạn có thể bật Nhận thức về Alexis để hiển thị thời gian kỹ năng.
  • Evade 3.0 config